• Onze school

Auris De Taaltuin

Onze school

Auris De Taaltuin is een SO school voor leerlingen tussen de 3 en 13 jaar . Wij geven onderwijs aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en aan slechthorende leerlingen. Onze school heeft een christelijke identiteit.

Binnen onze school staat de leerling centraal. Wij dagen elke leerling uit om zijn maximale leerprestaties te halen.

Doelgroepen

Leerlingen van onze school zijn globaal onder te verdelen in twee groepen.

  • Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS)
    Leerlingen met een TOS vormen de grootste groep op onze school. Niet alle leerlingen met een TOS ervaren dezelfde problemen. Er zijn leerlingen die nauwelijks verstaanbaar zijn en leerlingen die moeilijk woorden kunnen vinden. Sommige leerlingen hebben moeite met het begrijpen van taal. Andere hebben problemen met het maken van zinnen.
  • Slechthorende leerlingen (SH)
    Slechthorende leerlingen vormen een minderheid van ons totaal aantal leerlingen. Vaak hebben slechthorende leerlingen ook andere problemen. Problemen in bijvoorbeeld het uitspreken van woorden. Ook kunnen zij taalproblemen hebben of sociaal-emotionele problemen. Slechthorende leerlingen maken gebruik van gehoorapparatuur. Op school is voor hen klassenapparatuur aanwezig.

Wilt u meer weten over onze werkwijze, praktische informatie, afspraken en regels? Klik dan op één van deze onderwerpen in het menu rechts op deze pagina.

Begeleiding op de reguliere school

Begeleiding op de reguliere school

Voldoet uw kind aan de toelatingscriteria voor begeleiding vanuit Auris, dan krijgt uw kind een onderwijsarrangement toegewezen. Voldoet een kind aan de toelatingscriteria voor begeleiding vanuit Auris? Dan krijgt het kind een onderwijsarrangement toegewezen. Bij een ondersteuningsarrangement blijft het kind op de reguliere basisschool. Zo kan het kind de lessen gewoon blijven volgen en toch extra ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van voorbereidende begeleiding op lezen en taal.

Meer informatie
Auris Zorg

Auris Zorg

Dove en slechthorende kinderen of kinderen met een taalontwikkelingsstoornis kunnen zich vaak moeilijk uiten. Het is het soms lastig om contact te maken met vriendjes of om alleen te spelen. Hierdoor kan uw kind minder zelfvertrouwen hebben. Is dit zo bij uw kind of vindt u het lastig om contact te maken met uw kind? Of heeft u wellicht ondersteuning nodig bij de opvoeding?

Auris Zorg biedt verschillende mogelijkheden om u en uw kind te ondersteunen. Bijvoorbeeld met ambulante behandeling in gezinnen. U krijgt dan meer inzicht in de beperking van uw kind, waardoor het contact verbetert. Voor kinderen van 8 tot 13 jaar biedt Auris Zorg de naschoolse opvang STAP in Amersfoort en Bergen op Zoom. Voor kinderen en jongeren van 6 tot 23 jaar Auris ambulante behandeling: Krachttraining. Ook biedt Auris cursussen voor kinderen en voor ouders.

Naschoolse behandeling STAP Auris Krachttraining

Downloads