• Auris De Taaltuin

Auris De Taaltuin

Auris De Taaltuin is een SO school voor leerlingen tussen de 3 en 13 jaar . Wij geven onderwijs aan leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en aan slechthorende leerlingen. Onze school heeft een christelijke identiteit.

Leerlingen met een taalstoornis hebben bijvoorbeeld grote moeite met spreken, met woorden onthouden en begrijpen of met duidelijk maken wat ze bedoelen. Om toegelaten te worden tot onze school, moet een leerling een onderwijsarrangement van Auris (of een andere cluster 2 organisatie) hebben gekregen.

 

Binnen onze school staat de leerling centraal. Wij dagen elke leerling uit om zijn maximale leerprestaties te halen.

 

Lees hieronder wat wij belangrijk vinden.

Welkom

Welkom

Leerlingen met een onderwijsarrangement van Auris of andere cluster 2 organisatie zijn welkom op Auris De Taaltuin. Ook hun ouders zijn welkom. Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Daarom zijn er op meerdere momenten in het schooljaar contactmomenten tussen ouders en onze school.

Samen

Samen

We werken samen met leerlingen, ouders en professionals om te komen tot optimale resultaten. We bereiden onze leerlingen voor op een volwaardige deelname aan de samenleving.

Verbinden

Verbinden

Elke leerling is uniek en op zijn eigen wijze verbonden met anderen. Bij ons voelt elke leerling zich begrepen en hebben leerlingen plezier in het communiceren met hun omgeving. Betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen leerproces vinden wij belangrijk.

Ontwikkeling

Ontwikkeling

Er heerst op onze school een klimaat waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerling en zijn onderwijsbehoefte staat centraal. We leggen daarbij de lat hoog. We dagen elke leerling uit zijn maximale leerprestaties te halen. Wij streven naar een constante verbetering van ons onderwijs en onze begeleiding.

Deskundig

Deskundig

Op onze school werkt een deskundig team samen aan onderwijs en begeleiding voor elke leerling. Wij zijn actief in het vergroten van onze kennis en vaardigheden.