Raden en vertrouwenspersonen

Ouderraad

Heeft u belangstelling voor de ouderraad? Stuur dan een e-mail naar alphen@auris.nl.

Medezeggenschapsraad/Deelraad

Heeft u belangstelling om mee te denken in de deelraad? Stuur dan een e-mail naar alphen@auris.nl

Heeft u belangstelling om mee te denken in de medezeggenschapsraad? Stuur dan een e-mail naar mr@auris.nl.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon voor Auris De Taaltuin is mevrouw M. Boersma (0172 240681).

Coördinator (sociale) veiligheid

Op Auris De Taaltuin is Esther Rijlaarsdam coördinator (sociale) veiligheid. Zij is bereikbaar via het algemene nummer van de school.